Het nieuwe verkopen

PLAATJENAAM

Welke gevolgen kan een economische neergang of heftige concurrentie hebben op uw commerciële performance en verkoopresultaten, wanneer u niet over de handvatten beschikt om dit op een krachtige, succesvolle, efficiënte en resultaatgerichte manier op te pakken?

Ja, het is van groot belang om in het verkoopvak te beschikken over onderscheidende
  communicatieve vaardigheden, een goede presentatie, verkoopvaardigheden en een sterke mensgerichte
  persoonlijkheid, maar…, is dat voldoende?

  Hoe kan het, dat de ene verkoper altijd succesvol is onder alle omstandigheden, terwijl vele anderen hier op
  achterblijven?
  Het enige antwoord hierop is simpel en eenvoudig:

Ze weten kennelijk iets,
wat u en/of uw commerciele mensen nog niet weten...
en wij weten dat ook!


Filosofie

PLAATJENAAM

Ik nodig u en/of uw commerciele team uit om van de betreden (denk)paden af te stappen, afstand te doen van vastgegroeide patronen en een transformatie project door te maken, wat er voor zorgt, dat u en/of uw mensen met aanmerkelijk minder moeite, meer en betere resultaten bereiken.
 
Het gaat over een wezenlijk andere manier van denken en het bloot leggen van vele als   waarheid aangenomen onwaarheden omtrent commercieel werken. Op een niet alledaagse manier neem ik u
  mee in het (her)ontdekken van uw commerciële kansen en vermogens. 

  Van van buiten naar van binnenuit
  U doorloopt een prachtig en ontluikend transformatieproces, waarbij u leert, dat u van buitenaf, naar van
  binnenuit gaat denken, voelen en handelen...
  
Van druk uitoefenen en duwen naar simpelweg en moeiteloos aantrekken.
  

  De essentiële succesbepalende factor schuilt dus in de ‘binnenkant’ van uw commerciele team.
  Dit bepaalt het vermogen, het menselijke basispotentieel, waarmee u en/of uw team zich weet af te
  stemmen op het gewenste succes, wat alles te maken heeft met de kwaliteit en de richting van uw- en
  hun mindset.


  Naadloos afstemmen op succes, het optimaliseren van het interne vermogen, in combinatie met de
  hedendaagse commerciële vaardigheden en inzichten op het gebied van het nieuwe verkopen,
  kenmerken de onderscheidende commerciele ontwikkelingsprojecten van Palaver-trainingen.


  Onderscheidend in aanpak met verrassende resultaten.
  
Graag reserveer ik tijd om met u kennis te maken en van gedachten te wisselen op welke wijze ik u en/of
  uw commerciele team daadkrachtig en resultaatgericht kan helpen met het verhogen van het persoonlijk
  vermogen en potentieel.


Persoonlijk kennismaken?
Fijn! U kunt dan HIER uw gegevens noteren.
De eerstvolgende werkdag neem ik contact met u op voor het inplannen van een afspraak.
Ik vind het leuk om u te leren kennen!